CAD RITNINGAR

Cad ritare att anlita för att få hjälp med cad ritningar, 2d ritningar, 3d bilder och 3d modeller

Cadtech i Älmhult är ett företag (cad ritare) som hjälper små och medelstora företag att ta fram ritningar, cad ritningar, 3d ritningar, 3d bilder och 3D modeller. Det kan vara fråga om befintliga 2D ritningar som behöver uppdateras eller att man vill ha 3D modeller till olika ändamål. Det cad program som används är Ironcad som tex via stepfiler kan öppna filer från tex. Solidworks och Inventor som är mer kända cad program i Sverige. Slutresultatet blir detsamma oavsett cad program. På sidan några gjorda 3d ritningar.

  • Cadtech i Älmhult
  • Tele : 070-3272931
  • E-post : Kontakt

cad ritningar

Kontakta Cadtech då du söker efter en Cad ritare eller Cad designer.

cad ritningar cad ritningar cad ritningar 3d design

Hjälp med cad ritningar

Många gånger när en cadritare eller cad designer sökes så handlar det om nya detaljer som ska designas fram. Tack vare utveckling av teknik så kan en en 3D modell som skapas i 3d programmet göras om till ett format som alla kan öppna och titta på, tex. vridbara pdf filer gör det möjligt för en kund att vara delaktig i designarbetet. Alla detaljer ritas som 3D modeller, 3d ritningar och cad ritningar skapas. Förutom att skapa ritningar eller cad ritningar från 3D modeller kan man tex. få uppgift om vikt och volym. Företaget säljer dessutom en egen produkt som kan köpas i webbshoppen, där Cadtech varit cad ritare och cad designer. Fakta om denna produkt hittar du nedan. Nedan ser du också bilder tillhörande olika projekt som företaget varit cad ritare till och skapat 3D modeller, 3d ritningar till. 3D modellerna, cad modellerna eller 3d ritningarna har använts till olika saker, tex. 3D bilder för reklammaterial, cad ritningar för tillverkning, 3d ritningar för 3d-skrivare, tillverkningsunderlag för modellframtagning (bearbetning efter 3D modellen). För att bli en bra cad ritare så behöver man dagligen arbeta med detta samt ha ett bra cad program. Söker du hjälp av en cadritare eller 3d ritare för att tex. erhålla en 3d fil för att kunna skriva ut en detalj i en 3d skrivare kontakta då Cadtech, mer om 3d ritningar, klicka på kommande länk 3d ritning.

Nedan bilder på 3D ritningar och cad ritningar till några av Cadtechs kunder. Klicka på en bild för att se fler bilder och att läsa mera om kund och uppdrag. Klicka på den kommande länken om du söker en cad ritare och behöver ritningshjälp tex. 3d ritningar för 3d-skrivare. Om dwg ritningar.

cad ritningar cad ritningar

cad ritningar cad ritningar

cad ritningar cad ritningar

Cadtech i Älmhult använder sig av cadprogrammet Ironcad som är ett kraftfullt ritprogram att rita 3d ritningar och 2d ritningar med. Ironcad är ett av många cad program som idag finns att tillgå. I Sverige är nog Solidworks och Inventor mer kända. Ett cad program kan exportera sina filer i olika format vilket gör det möjligt att tex. öppna en cad fil gjord i Solidworks i Ironcad. Nedan några bilder på redskapslådor som Hallabro Plast tillverkar där Cadtech varit cad ritare. Denna låda kan göras i två varianter därför olika färger på 3d ritningarna.

cad ritare cad ritare cad ritare

Alla ritade objekt ritas först som en 3d ritning som vid önskemål görs genom automatik till 2d ritningar med önskade vyer och snitt. Cadtech har själv fungerat som cad ritare eller cad designer för företages egna produkt som kan köpas i webbshoppen. Fakta och information om denna produkt hittar ni nedan genom att klicka på någon av bilderna nedan. Bilden till höger visar 3d ritningarna som ligger till grund för gjorda pressverktyg. Längre ner på sidan bilder om andra caduppdrag som företaget har gjort. En bra cad ritare eller cad designer kan skapa mycket till ditt företag som tex. tillverkningsritningar och snygga 3d bilder som kan användas i försäljnings- och marknadssyfte.

barrensare odlingsbord cad ritare

Företages egna produkt ovan tog sin början på datorn, där design och cad ritningar skapades. Via Almi som partners så utvecklades projektet vidare. Från dessa underlag kunde behövlig information lämnas till Almi, verktygstillverkare, pressgjuteri, företag som kunde tillverka en första prototyp genom en 3d skrivare samt underlag för att söka designskydd. Att tillverka pressverktyg är kostamt därför som ett första steg tillverkades den första prototypen med en 3d skrivare till en helt annan kostnad. Genom 3d ritningar för 3d-skrivare kan mycket pengar sparas om man inte är nöjd med prototypen. Läs mer om 3d ritningar för 3d skrivare. Idag kan en 3d skrivare kan skriva ut detaljer i plast och metall. Nedan 3 st 3d ritningar där Cadtech varit cadritare till en av företagets kunder. 3d ritningarna visar uppbyggnad av detaljer som denna kund tillverkar och monterar.

cad ritare cad ritare cad ritare

Har du en ide eller uppfinning på gång och behöver ha underlag vilket kan vara cad ritning, 3d ritning eller en 3d modell för att gå vidare med ditt projekt (tex. 3d ritningar för 3d skrivare) så kan Cadtech i Älmhult som cad ritare och cad designer hjälpa dig med detta. Detta gäller både företag och privatpersoner. Ett första steg kan vara att tillverka en prototyp med en 3d skrivare. Det du behöver är en 3d ritning vilket Cadtech kan hjälpa dig med. Det ritprogram som använts är Ironcad i vilket man kan rita både 3d ritningar och 2d ritningar i olika filformat till önskat användningområde. Nedan exempel på två 3d ritningar där Cadtech varit cad ritare, gjorda åt PR Home. Dessa filer exporteras till Step format för att kunna användas i ett dataprogram för att inreda en bostad, restaurang mm.

cad ritare cad ritare 3d ritning lampa

Cad ritningar - 3D ritningar - 3D Modeller

Det finns en del gratisprogram att använda då man söker en cad ritning eller 3d ritning. Är det en enkel detalj eller layout så kan det kanske fungera att använda dessa gratisprogram. Ska du däremot ta fram en detalj för verktygstillverkning så behövs stabila 3d program för att erhålla bästa resultat. 3d ritningar behövs allt mer inom flera branscher, inte bara inom tillverkningsindustrin. Ett ökat användningsområde är till de som säljer produkter på nätet och vill att kunden ska kunna erhålla en 3d ritning för att tex. plocka ihop olika detaljer till en produkt. Kontakta Cadtech om du behöver hjälp av en cad ritare eller cad designer. Nedan bilder på sidoskydd till lastbilar där Cadtech varit cad ritare som tillvekas av Hallabro Plast AB. Till höger 3d ritningen som använts för att ta fram frästa modeller. Kontakta Cadtech om du behöver en cad ritare eller cad designer för 2d och 3d ritningar, ett billigt alternativ mot att anställa, utbilda och inskaffa ett Cad program med en bra dator därtill. Att välja det sista alternativet blir först aktuellt om man har mycket som ska ritas. För att bli en bra cadritare eller caddesigner måste dagligen arbeta med detta.

cad designer cad designer 3d ritning

Om Cadtech i Älmhult

Cadtech i Älmhult erbjuder att vara cad ritare och cad designer till både företag och privatpersoner hjälp att ta fram cad ritningar, 3d ritningar, bilder mm. Nedan sidor innehållande information om företaget.

HEM Om företaget Priser
Kontakt 3d ritning ritningshjälp
2d ritning dwg ritningar 3d ritningar for 3d skrivare