2d ritning

Från en ritad 3d ritning göra en 2d ritning i önskat digitalt format tex. dwg, dxf och pdf.

Ett vanligt format av 2d ritningar är dwg format som används inom många olika branscher, tex. inom tillverkningsindustrin. Många maskiner inom tillverkning kan läsa av dwg format och tillverka därefter tex. för att skära ut plåt med skärmaskin. Cadtech är ett företag som efter en 3d ritning kan göra en 2d ritning i önskat format. Skillnaden mellan pdf, dwg och dxf 2d ritningar är endast formatet filerna sparats i.

  • Cadtech i Älmhult
  • Tele : 070-3272931
  • E-post : Kontakt

2d ritningar

Kontakta Cadtech då du behöver göra en ritning i dwg, dxf eller pdf format, på köpet får du 3d ritningar. Att rita i skala i en 2d ritning eller 3d ritning ger dig rätt förutsättningar för kommande projekt. För att göra en ritning för kommande tillverkning krävs ett ritprogram.

2d ritning 2d ritning 2d ritning 2d ritning

Hjälp med 2d ritningar

Det underlag Cadtech behöver från dig för att kunna göra en 2d ritning är en befintlig pdf ritning, bild, skiss eller en prototyp. För att göra en 2d ritning görs nästan alltid först en 3d ritning vilken sedan används för att ta fram en 2d ritning i önskat format vilket kan var i dwg, dxf eller i pdf. Kanske är det så att du har 2d ritningar och vill 3d ritningar, då kan Cadtech rita av dina ritningar och på detta sätta ta fram 3d ritningar. Har du en 2d ritning som du vill kunna öppna så finns det gratis viewer att ladda hem från nätet. Alla ritningar görs efter skala 1:1.

Nedan bilder på 3D ritningar och 2d ritningar till några av Cadtechs kunder. I några fall har dwg ritningar gjorts för att kunna användas för tillverkning. Klicka på en bild för att se fler bilder och att läsa mera om kund och uppdrag.

2d ritningar 2d ritningar

2d ritning 2d ritningar

2d ritningar cad ritningar

Cadtech i Älmhult använder sig av ritprogrammet Ironcad som är ett kraftfullt ritprogram att rita 3d ritningar och 2d ritningar med. Ironcad är ett av många cad program som idag finns att tillgå. I Sverige är nog Solidworks, Autocad och Inventor mer kända. Ett cad program kan exportera sina filer i olika format, tex. som dwg och dxf vilket gör det möjligt att tex. öppna en cad fil gjord i Solidworks i Ironcad. Nedan några bilder på redskapslådor som Hallabro Plast tillverkar där Cadtech varit cad ritare. Denna låda kan göras i två varianter därför olika färger på 3d ritningarna. Modellerna tillverkades från 3d ritningarna därför har inga dwg ritningar gjorts. Vid tillverkning armeras plasten med glasfiberväv som skärs ut av en laserskärare. För varje detalj finns en 2d ritning i formatet dxf som underlag till laserskärning. Allt är ritat enligt orginal skala.

2d ritning 2d ritning 2d ritning

En 3d ritning och 2d ritning kan användas till olika saker, tex. för 3d utskrifter för 3d skrivare, 2d ritning för tillverkning, bilder till information, montering och försäljning. Det vanliga är att man använder 3d ritningar och 2d ritningar för vidare tillverkning, modeller och bearbetning. Nedan 3d ritningar och 2d ritning på en sopskopa tillverkad av Tuvfesson Svets där slutkunden är NCC. Cadtech har gjort denna 3d ritning och 2d ritning som underlag till CE-märkning.

2d ritning 2d ritning 2d ritning

Har du en ide eller uppfinning på gång och behöver ha underlag vilket kan vara 2d ritning, cad ritning eller en 3d modell för att gå vidare med ditt projekt (tex. 3d ritningar för 3d skrivare) så kan Cadtech i Älmhult som cad ritare och cad designer hjälpa dig med detta. Detta gäller både företag och privatpersoner. Ett första steg kan vara att tillverka en prototyp med en 3d skrivare. Det du behöver är en 3d ritning vilket Cadtech kan hjälpa dig med. Det ritprogram som använts är Ironcad i vilket man kan rita både en 3d ritning och 2d ritning i olika filformat tex. som dwg, dxf, step och pdf till önskat användningområde. Även om man har 3d ritningar så kan det i vissa fall vara av värde att kunna ta fram 2d ritningar i önskat format. Då handlar det mest om att kunna se vilka dimensioner en detalj har. Nedan exempel på tre 3d ritningar där Cadtech varit cad ritare, gjorda åt PR Home. Dessa filer exporteras till 3d ritningar och som 2d ritningar i dwg format för att kunna användas i ett dataprogram för att inreda en bostad, restaurang mm.

2d ritning cad ritare 3d ritning lampa

2d ritningar

Nedan ser du 3 st 2d ritningar gjorda år Rillco. Det är detaljer som används till byggnadsställningar. Cadtech har ritat alla ingående detaljer till deras byggställning som 3d ritningar. Många av dessa 3d ritningar har använts för att sedan skapa 2d ritningar. En del av dessa ritningar har sedan exporterats till dwg ritningar för att fungera som tillverkningsritningar. En 2d ritning eller 3d ritning är ritad enligt skala. Kontakta Cadtech om du behöver en 3d ritning eller 2d ritning som pdf, dwg eller dxt format. En sak är att göra en ritning som 2d och en annan är att kunna läsa den vilket inte alla gånger är det lättaste utan här kan en 3d bild på ritningen förklara hur detaljen ser ut.

2d ritning 2d ritning 2d ritning

Om Cadtech i Älmhult

Cadtech i Älmhult erbjuder att vara cad ritare och cad designer till både företag och privatpersoner hjälp att göra cad ritningar, 3d ritningar, dwg ritningar, 2d ritningar som dxf, dwg och pdf mm. Kontakta Cadtech om du behöver göra en ritning. Nedan sidor innehållande information om företaget och annat om ritningar.

HEM Om företaget Priser
Kontakt 3d ritning ritningshjälp
2d ritning dwg ritningar 3d ritningar for 3d skrivare